تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۴,۵۱۶,۱۰۶ نفر
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۶,۰۹۴ نفر
۷,۵۴۳ نفر
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۶,۰۹۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۱۱ ۱   کاربر ۲۲   صفحه
۰۳/۱۰ ۱   کاربر ۱۲   صفحه
۰۳/۰۹ ۶۴   کاربر ۶۴   صفحه
۰۳/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۰۷ ۳   کاربر ۴۳   صفحه
۰۳/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۰۴ ۱   کاربر ۳   صفحه
۰۳/۰۳ ۳   کاربر ۱۲   صفحه
۰۳/۰۲ ۲۳   کاربر ۲۳   صفحه
۰۳/۰۱ ۴   کاربر ۲۰   صفحه
۰۲/۳۱ ۴۱   کاربر ۵۱   صفحه
۰۲/۳۰ ۳   کاربر ۲۵   صفحه
۰۲/۲۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۸ ۲۸   کاربر ۲۸   صفحه
۰۲/۲۷ ۱۰   کاربر ۴۱   صفحه
۰۲/۲۶ ۴   کاربر ۱۱   صفحه
۰۲/۲۵ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۲/۲۴ ۱   کاربر ۵   صفحه
۰۲/۲۳ ۳   کاربر ۹   صفحه
۰۲/۲۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۱ ۲   کاربر ۵   صفحه
۰۲/۲۰ ۸   کاربر ۱۵   صفحه
۰۲/۱۹ ۵   کاربر ۲۰   صفحه
۰۲/۱۸ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۲/۱۷ ۳   کاربر ۵   صفحه
۰۲/۱۶ ۴   کاربر ۱۱   صفحه
۰۲/۱۵ ۴   کاربر ۷   صفحه
۰۲/۱۴ ۷   کاربر ۲۲   صفحه
۰۲/۱۳ ۵   کاربر ۱۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۲۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۸۱ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۳ ۰ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۱ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۱ ۰ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۱ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۱ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۳ ۰ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۵۷ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۶۹ ۱۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۰۲ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۹۰ ۱۲ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۱۴ ۱۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۲۳ ۱۰ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۲۳ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۲۱ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۳۹ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶۳ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷۳ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۹ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸۷ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۲۶ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۵ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۱۵ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۷۲۰,۳۲۶ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۷۷۱,۲۷۲ ۱۸ %
USA
USA
۵۸۹,۱۹۰ ۱۳ %
DEU
DEU
۴۰۱,۵۶۴ ۹ %
ROM
ROM
۲۷۸,۲۷۳ ۶ %
CHN
CHN
۹۸,۸۷۸ ۲ %
GBR
GBR
۹۲,۶۴۴ ۲ %
RUS
RUS
۹۱,۵۸۴ ۲ %
JPN
JPN
۷۸,۰۹۰ ۲ %
FRA
FRA
۵۵,۹۲۲ ۱ %
DNK
DNK
۳۲,۲۷۱ ۱ %
UKR
UKR
۲۹,۹۳۶ ۱ %
CAN
CAN
۲۹,۱۳۸ ۱ %
TUR
TUR
۲۷,۴۳۰ ۱ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۱ ۰ %
NLD
NLD
۱۶,۷۵۸ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۵۵۰ ۰ %
AUS
AUS
۱۱,۱۷۲ ۰ %
KOR
KOR
۹,۴۸۷ ۰ %
GRC
GRC
۹,۰۵۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶۶۳ ۷۰ %
Firefox
Firefox
۷۸ ۸ %
IE 8.0
IE 8.0
۶۷ ۷ %
Safari
Safari
۳۰ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۳ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۳ ۲ %
Other
Other
۲۰ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۱۵ ۲ %
Edge
Edge
۱۱ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۹ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۴ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 10 ۴۱۴ ۴۴ %
Linux ۱۹۹ ۲۱ %
Windows 7 ۱۷۹ ۱۹ %
Other ۴۹ ۵ %
Windows 8 ۳۳ ۴ %
iOS ۲۹ ۳ %
Vista ۲۴ ۳ %
Android ۸ ۱ %
XP ۵ ۱ %
Windows 2003 ۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
معاون ۵
کوید19 ۳
فرمها ۳
فرم ها ۳
فرم ۲
IR.Kaums.REC.1394.82 ۲
syrman ۲
بار بیماریها ۱
فاز های مختلف آزمایشات بالینی ۱
مرور سیستماتیک ۱
در مورد کوید19 ۱
انجام تست سمیت حاد در خرگوش ۱
lمرکز کارازمایی بالینی ۱
کارآزمایی بالینیCONSORT ۱
مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز ۱
پژوهان ۱
فراخوان طرح ۱
مرکز مشاوره ۱
امین گلشاه ۱
اولویت ۱