اطلاعیه در خصوص تصویب فرم پروپوزال مختص کارآزمایی های بالینی

 پیامدهای بعد از واکسن های کووید-۱۹: گزارش نظام مراقبت فعال در ایران

دفتر شماره 2 مرکز کارآزمایی بالینی در بیمارستان امام رضا (ع)
شروع به کار کرد

بهره برداری خواهد بود.

آخرین اطلاعات مبتنی بر شواهد مربوط به واکسن سینوفارم 

 جلسه مرکز کارآزمایی بالینی با ناظران اخلاقی طرح های کارآزمایی بالینی

 اولین جلسه مانیتورینگ کارآزمایی بالینی "اثر هیدرالازین در مراحل اولیه
بیماری آلزایمر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی" به صورت آنلاین برگزار شد.

جلسه آنلاین هم فکری داوران کارآزمایی بالینی

گزاره برگ مشخصات چند واکسن دارای مجوز اضطراری در ایران منتشر شد

تولید انبوه واکسن کووید ۱۹ از دو ماه آینده

جلسه مرکز کارآزمایی بالینی با ریاست مرکز رشد فناوری سلامت

تلاش ایران برای ارائه اولین واکسن کرونای ایرانی در بهار 1400

اخذ کد irct برای مطالعات کارآزمایی بالینی پیش از آغاز طرح الزامی است 

 ویژگیهای لازم برای احراز شرایط محقق اصلی ( Principle Investigator )
در مطالعات کارآزمایی بالینی

 وبینار " مرور دستورالعمل ها، ملاحظات اخلاقی و چالش های اجرایی
کارآزمایی های بالینیدر COVID-19" برگزار گردید.

 وبینار " مرور دستورالعمل ها، ملاحظات اخلاقی و چالش های اجرایی
کارآزمایی های بالینی در COVID-19"

وبینار"گزارش کارآزمایی های بالینی در حال انجام در خصوص COVID-19 

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه" برگزار گردید.

کارآزمایی بزرگ بر روی چهار دارو در درمان ویروس کورونا COVID-19

تاکنون 11 عنوان پژوهش در مورد کوید19، در سامانه ثبت مطالعات
کار آزمایی بالینی ایران قرار گرفته است:

برگزاری کارگاه کارآزمایی بالینی توسط مرکز کارآزمایی بالینی در نخستین
مدرسه زمستانه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه

افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش و‌فناوری

اولین دوره ی GCP) Good Clinical Practice ) در مطالعات کارآزمایی بالینی ، توسط مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار گردید.

اولین دوره ی GCP در مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می گردد.

جلسه شورای عالی مرکز کار آزمایی بالینی مورخ 1398/9/11

معاون تحقیقات و فناوری: سومین مرکز CT (کارآزمایی بالینی) کشور در دانشگاه راه اندازی می شود.

مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) در دانشگاه راه اندازی می شود.