• بررسی استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی و پلاسنتادر بهبود دیسترس تنفسی در بیماران مبتلا به کروناویروس (مطالعه پایلوت)

 • بررسی تاثیر درمانی (MAB98) شامل فراکسیون تیمولی Trachyspermum ammi، فراکسیون تیموکوینون Nigella sativa و کلچیسین Colchicum autumnale در بیماران مبتلا به کوید19

 • مقایسه اثر بخشی و ایمنی افزودن داروی Sofosbuvir/Velpatasvir به رژیم درمانی استاندارد در مبتلایان به COVID-19

 • مقایسه اثر بخشی و سلامت افزودن داروهای “Sofosbuvir-Daclatasvir”، “Lithium” و “Trifluoprazine” به درمان سرپایی استاندارد درمبتلایان به COVID-19

 • بررسی اثر پیرفنیدون در پیشگیری و درمان فیبروز ریوی و سندرم دیسترس حاد تنفسی ناشی از پنومونی کوروناویروس جدید

 •  استفاده از شلاتورهای اختصاصی آهن (دسفرال) جهت کم کردن شدت بیماری COVID-19

 • بررسی اثربخشی کورکومین در بهبود بیماران سندروم حاد تنفسی ناشی از کوید-19

 • بررسی تاثیر درمانی فرآورده پلاسمایی FFP (تهیه شده از بیماران بهبود یافته از کرونا) در بیماران بستری مراکز گلستان و فارابی نیازمند پلاسمافرزیس درمانی

 • بررسی اثر بخشی استفاده همزمان ویتامین سی، متفورمین، آزیترومایسین و داکسی سایکلین بر بهبود بیماران مبتلا به COVID-19

 • بررسی اثرات ایزوترتینوئین در درمان علایم ناشی از عفونت کوروناویروس جدید

 • بررسی اثر مکمل کپسول ژلاتینی نرم تهیه شده با استفاده از گیاهان دارویی زیتون Olea europaea و گونه های بومی پسته وحشی Pistacia spp. در درمان بیماری کووید 19 : فاز 3 کارآزمایی بالینی

 • بررسی استفاده از اگزوزوم های مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی پلاسنتا در بهبود سندرم دیسترس حاد تنفسی در بیماران مبتلا به COVID-19 (مطالعه پایلوت)

بررسی اثربخشی و ایمنی تجویز فاویپیراویر ساخت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در مقایسه با لوپیناویر-ریتوناویر در بیماران مبتلا به COVID-19

مطالعه بالینی تصادفی، دارای گروه کنترل موازی و چند مرکزی به منظور بررسی اثربخشی و ایمنی استفاده از پلاسمای افراد بهبود یافته در درمان بیماران مبتلا به COVID-19

تاثیر مهار کننده IL-6 یا ( Tocilizumab) در پیش آگهی بیماران covid-19 با نارسایی حاد تنفسی بستری در بیمارستان امام رضا تبریز

بررسی تاثیر ناپروکسن در روند بهبودی بیماران مبتلا به COVID-19