آدرس: سه راه 22 بهمن. کوچه یکم مخلوق پور، بالاتر از هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مرکز  کار آزمایی بالینی

کد پستی: 59167-67159

تلفن: 38220291-083           

ایمیل:ctc@kums.ac.ir