دفتر شماره 1: سه راه 22 بهمن، کوچه یکم مخلوق پور، بن بست لاله، مرکز کارآزمایی بالینی

083-38220291

دفتر شماره 2: بیمارستان امام رضا (ع)، سطح سوم، جنب سلف بیمارستان، مرکز کارآزمایی بالینی

083-34276301 داخلی2872

 

09105864169

ایمیل:ctc@kums.ac.ir