با توجه به اهمیت مطالعات کارآزمایی بالینی در تصمیم گیری­های نظام سلامت و نهادینه کردن Good clinical practice نیاز به ارائه آموزش تخصصی در این حوزه کاملا مشهود می باشد. مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خدمات آموزش تخصصی در قالب برگزاری کارگاه های حضوری و مجازی به پژوهشگران، کارکنان صنایع مرتبط با داروسازی و تجهیزات پزشکی و دیگر علاقه مندان و فعالان در این حوزه را ارائه می دهد.