پیوند ها

غذا و دارو

اخلاق

کارآزمایی بالینی

ctcu

اخبار

وبینار گزارش کارآزمایی های بالینی در خصوص COVID-19 در کرمانشاه برگزار گردید.
برگزاری وبینار "گزارش کارآزمایی های بالینی در حال انجام در خصوص بیماری Covid-19 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه"
Loading